facebook

.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

(podstawa prawna: par.2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz.432, z póź. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

(Podstawa prawna: par. 3 ust.1 pkt.1 rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe 

12 lutego – 25 lutego 2018 r.

(podstawa prawna: par.3 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz.432, z późn. zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

(podstawa prawna: par.3 ust.1 pkt. 3 rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz.432, z póź. zm.)

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki gimnazjum

18 kwietnia 2018 r. (część humanistyczna)

19 kwietnia 2018 r.
(część matematyczno-przyrodnicza)

20 kwietnia 2018 r. (język obcy)

Egzamin maturalny

4 maja 2018 r. (język polski)

7 maja 2018 r. (matematyka)

8 maja 2018 r. (język angielski)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

(podstawa prawna: par. 2 ust.1 rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46 poz.432, z późn. zm.)

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dni wolne

2 - 3 listopada 2017 r.
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.