facebook

Realizując program nauczania, współpracujemy z uczelniami wyższymi i innymi instytucjami. Uczniowie Liceum Akademickiego na co dzień korzystają z zasobów i potencjału partnerskich uczelni zlokalizowanych w budynku przy ul. Kutrzeby.

Collegium Da Vinci to jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. Od ponad 20 lat z powodzeniem działa na polskim rynku edukacyjnym. Przyszłym studentom oferuje innowacyjne kierunki studiów, tworzone we współpracy z takimi firmami i instytucjami partnerskimi jak REFA, International Coach Federation, Brand24, Trecom, NHTV Breda University of Applied Sciences, YouNick, Service Design Polska czy 3R Studio. CDV współpracuje z ponad 160 partnerami oraz 19 zagranicznymi uczelniami.

Ciekawość jest najpotężniejszą cechą ludzką, która popycha ludzi do ciągłego rozwoju. CDV to miejsce, w którym studenci z zainteresowaniem i z przyjemnością zdobywają wiedzę. Zarówno studenci, absolwenci, jak i pracownicy to osoby nie tylko ciekawe świata, ale także pełne pasji w odkrywaniu nowych rzeczy i w pozytywny sposób wpływające na swoje otoczenie.

W Collegium Da Vinci kierunki studiów są interesujące i innowacyjne, tworzone we współpracy z pracodawcami oraz na podstawie trendów w światowej gospodarce i kierunku zmian na dynamicznym rynku pracy. Absolwenci uczelni znajdują pracę zgodną ze swoimi zainteresowaniami i wykształceniem.

Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. W pięciu kampusach – w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach - studiuje ponad 15 tys. studentów na ponad 20 kierunkach na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich i pody- plomowych. Wydział Zamiejscowy w Poznaniu oferuje programy studiów z psychologii i prawa.

 Tradycją Uczelni są cykle otwartych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych. Częstymi gośćmi uczelni są światowej sławy naukowcy, znani artyści i przedstawiciele świata mediów. Jako jeden z najlepszych ośrodków psychologicznych w kraju, Uniwersytet SWPS popularyzuje wiedzę psychologiczną realizując projekt Strefa Psyche (www.strefapsyche.swps.pl) i Strefa Rodzica (www.strefarodzica.swps.pl) oraz wspiera młodzież prowadząc w liceach na terenie całego kraju bezpłatne warsztaty psychologiczne, seksuologiczne i ogólnorozwojowe Strefa Młodzieży (www.strefamlodziezy.pl). www.swps.pl

School of Form to katedra wzornictwa Uniwersytetu SWPS, która w październiku 2011 roku przyjęła pierwszych studentów. Nad unikalnym programem nauczania, który łączy w sobie elementy edukacji projektowej i humanistycznej pracował zespól ekspertów pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort, wieloletniej szefowej Design Academy Eindhoven, która jest dyrektorem strategicznym i mentorem School of Form. Tak przygotowany program studiów z zakresu wzornictwa otrzymał najwyższą punktację w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane.

School of Form współpracuje z polskimi i światowymi projektantami, wykładowcami i ekspertami, pracującymi dla najlepszych marek i firm z różnych branż. Zajęcia prowadzą m.in. Oskar Zięta, Agnieszka Jacobson-Cielecka, Karol Murlak, Bianka Rolando, Mateusz Halawa, Bartosz Mucha, Paweł Grobelny, Wojciech Dziedzic, Ewa Klekot, Krzysztof Kubasek. Jednym z najistotniejszych elementów strategii nauczania w School of Form jest praktyczne kształcenie, w powiązaniu z biznesem. Dzięki partnerskiej współpracy z partnerami biznesowymi, którzy wspierają finansowo rozwój studentów, a także oferują im staże w swoich przedsiębiorstwach, studenci będą odbywać praktyki w krajowych i zagranicznych studiach projektowych, firmach produkcyjnych i warsztatach rzemieślniczych. www.sof.edu.pl

Stolarnia

Ślusarnia

Pracownia krawiecka

Pracownia foto-video

Pracownia rysunku

Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka:

Klinika jest miejscem odpowiadającym na potrzeby wsparcia rodziny w całym jej cyklu życia. Wspiera pacjentów, pary, rodziny w tworzeniu zdrowych więzi opartych zarówno na autonomii jak i bliskości. Eksperci Kliniki pracują systemowo, badając nie tylko sytuację jednostki, ale także jej relacje z najbliższymi. Kompleksowa oferta Kliniki i podejście zespołowe umożliwiają włączanie w proces terapeutyczny specjalistów różnorodnych dziedzin - psychologii, psychiatrii, seksuologii, coachingu czy mediacji. 

Klinika ściśle współpracuje z Uniwersytetem SWPS na polu badawczym, w ramach programu staży i praktyk oraz współdziała z funkcjonującymi przy uczelni poradniami. Jej eksperci prowadzą warsztaty, wykłady i przygotowują publikacje popularyzujące wiedzę psychologiczną w kanałach Uniwersytetu SWPS.

Więcej informacji o Klinice można znaleźć na stronie www.klinika.swps.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to miejsce, którego celem jest wspieranie dzieci, nastolatków i ich rodziny. Chcemy, aby nasi klienci mogli skorzystać ze wszystkich sprawdzonych i naukowo dowiedzionych metod terapeutycznych - od psychoterapii indywidualnej, terapii z wykorzystaniem EEG biofeedback, po terapię grupową i interwencję kryzysową.

 

Najwyższą jakość naszej pracy gwarantuje wszechstronnie wykwalifikowana kadra, która poddaje swoją pracę regularnej superwizji, merytoryczny patronat kadry naukowej Uniwersytetu SWPS, oraz nadzór Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna zawsze dokonywana jest przez zespół specjalistów, w oparciu o najnowsze narzędzia diagnostyczne, co gwarantuje jej wysoką rzetelność.  

Poradnia ma w swojej ofercie zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej lub zaburzeń zachowania, a także dla tych z zaburzeniami emocjonalnymi. w Poradni można także skorzystać z doradztwa zawodowego. Jako jedno z pierwszych miejsc w Poznaniu  świadczymy usługi coachingowe dla młodzieży.

Nasza Poradnia świadczy również usługi szkoleniowe i superwizyjne skierowane do psychologów i pedagogów praktyków oraz nauczycieli. Chcemy, aby szkolenia wypływały z potrzeb tych grup zawodowych i przyczyniały się do rozwoju pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna podlegamy nadzorowi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dzięki czemu dokumenty przez nas wydawane, mają takie samo umocowanie prawne, jak publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

Uczniowie Liceum Akademickiego Da Vinci biorą także udział w wielu przedsięwzięciach organizo- wanych przez Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Przyrodniczy czy Uniwersytet UAM. Współpraca z uczelniami wyższymi ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki, geografii, chemii, ekologii w tym poznanie praktycznego wymiary tej wiedzy. Link do projektu chemicznego.