facebook

Tutoring jest to indywidualna współpraca między uczniem a nauczycielem, opierająca się na relacji mistrz – uczeń. Celem działań tutora jest pomoc uczniowi w jego indywidualnym rozwoju (naukowym i osobistym) oraz zmotywowanie go do stałego doskonalenia.

Metoda tutoringu wywodzi się z tradycji angielskiej (Oksford, Cambridge), gdzie przynosi znakomite rezultaty. Istotne są tu osobiste racje budowane przez rozmowy, nieformalne spotkania, dzielenie się doświadczeniami, a także wzajemne zaufanie.

Praca tutora jest procesem składającym się z czterech wyraźnych etapów: poznania podopiecznego (budowanie dobrych relacji), planowania rozwoju, realizacji planów i oceny rezultatów. Zakłada się, że tutor pracuje z podopiecznym w trzyletnim cyklu kształcenia. Celem pracy tutora jest rozwój osobisty i naukowy podopiecznego, a dobro podopiecznego jest dla niego najwyższą wartością.