facebook

W Liceum Da Vinci rozbudowujemy program doradztwa zawodowego. Zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo. W szkole mamy możliwość organizowania staży obserwacyjnych we współpracujących ze szkołą firmach i instytucjach. Od pierwszej klasy Liceum uczniowie podczas zajęć z doradcą i tutorami rozpoznają swoje mocne strony, predyspozycje, diagnozują swoje zainteresowania i umiejętności. Dzięki ciągłemu procesowi, trwającemu trzy lata, uczniowie w sposób rzetelny i refleksyjny potrafią podjąć odpowiedzialną decyzję dotyczącą dalszej ścieżki kształcenia.