Trwa rekrutacja do Liceum

Proponujemy trzy profile nauczania, które uzupełniają podstawę programową o kompetencje zawodowe:
- profil językowy (klasa dwujęzyczna z rozszerzonym językiem angielskim),
- profil STEAM,
- profil projektowanie - design thinking.

Siedzibą Liceum Da Vinci i Liceum Ogólnokształcącego FLEX jest budynek Collegium da Vinci przy ulicy Kutrzeby 10, położony w centrum miasta, blisko Cytadeli i Starego Rynku. Zlokalizowanie szkoły średniej w przestrzeni akademickiej daje wyjątkowe możliwości rozwoju dla kreatywnych, poszukujących swoich pasji i ciekawych świata młodych ludzi.
Informacje o naszym liceum i zasadach rekrutacji znajdują się na stronie
https://davinciszkola.pl/ladv/
Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego z sekretariatem tel. 61 271 11 61.

https://davinciszkola.pl/wp-content/uploads/2020/08/received_231928208193934-1-300x200.jpg