Nauka zdalna dla klas 4-8

Zg z najnowszymi wytycznymi, od poniedziałku uczniowie klas 4-8 będą realizowali obowiązek szkolny w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje o organizacji nauki rodzice i uczniowie otrzymają za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz drogą mailową od wychowawców w trakcie weekendu.
Nauka w klasach 1-3 oraz przedszkolu realizowana będzie w tradycyjny sposób, w takim samym wymiarze jak dotychczas, z ograniczeniem liczby nauczycieli mających kontakt z klasą lub poziomem nauczania.
https://davinciszkola.pl/wp-content/uploads/2020/09/LA1-300x200.jpg