Budując zespół nauczycielski, przyjęliśmy, że nie mogą to być ludzie, którzy tylko przekażą wiedzę. Ich najważniejszym zadaniem jest troska o harmonijny rozwój uczniów i udzielenia indywidualnego wsparcia.
Będziemy zmieniać myślenie ucznia o szkole – z „jak przetrwać w szkole” na „szkoła to miejsce mojej wędrówki do ważnego, określonego przeze mnie celu”. 
Zespół nauczycieli to grupa profesjonalistów na co dzień pracująca w Liceum Akademickim Da Vinci. Są to ludzie świadomi swojej szczególnej roli, którzy chcą być przewodnikami (mentorami, opiekunami), motywującymi uczniów do działania i samodzielnego uczenia się.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się.

Nauczyciele Liceum FLEX wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.
Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.


//davinciszkola.pl/flexdv/wp-content/uploads/sites/4/2023/09/DSCF8745-1.jpeg

Zespół nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego FLEX tworzą:

  • język polski – Jolanta Kończak, Agnieszka Kuźma, Elżbieta Sośnicka
  • matematyka – Elżbieta Dittmajer, Kamilla Kosidowska, Ewa Koziorowska, Agata Ludwa
  • biologia – Róża Andrzejczak, Danuta Urbaniak
  • chemia – dr Aneta Bednarek
  • design thinking - dr Adam Szabelski, Marta Wojciechowska
  • STEAM - Marzena Tchórzewska, dr Aneta Bednarek
  • fizyka – Marzena Tchórzewska
  • informatyka – Marcin Bernas, Marzena Tchórzewska
  • wiedza o społeczeństwie – Marcin Hoffmann
  • edukacja dla bezpieczeństwa – Adrian Wiśniewski
  • historia i teraźniejszość - Marcin Hoffmann, Agata Stanecka, dr Adam Szabelski
  • historia – dr Adam Szabelski, Marcin Hoffmann
  • historia sztuki – Agata Maciejewska
  • geografia – Grażyna Więckowicz, Marcin Bernas
  • język angielski – Agnieszka Ciurzyńska, Rafał Kaźmierczak, Alicja Łozińska, Sylwia Pielin-Sołtys, Cynthia Mitei-Krajniak, Ewa Polewska, Magdalena Wójcik
  • język hiszpański – Dawid Poleski, Monika Wojtysiak-Witkowska
  • język niemiecki – Sylwia Bielawska-Pakuła, Marta Wojciechowska
  • język polski dla uczniów z Ukrainy - Iryna Plesko
  • podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie – Magdalena Wójcik
  • wiedza o Unii Europejskiej - dr Ewelina Czujko-Moszyk
  • etyka – Katarzyna Otulakowska
  • plastyka - Sylwia Pielin-Sołtys
  • religia – Natalia Flicińska
  • wychowanie fizyczne – Agata Stanecka, Adrian Wiśniewski

  PSYCHOLOG

 • Izabela Pawlikowska-Romańska

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 • Ewa Socha – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego FLEX
 • Danuta Urbaniak – Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego FLEX
 • Małgorzata Wróblewska – Dyrektor Operacyjny Szkół Da Vinci
 • Rafał Kaźmierczak – Koordynator ds. Organizacji

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY

 • Natalia Hałas – Kierownik administracji
 • Monika Zieleśkiewicz-Włodarczak – Sekretariat
 • Justyna Łuczak – Recepcja