Budując zespół nauczycielski, przyjęliśmy, że nie mogą to być ludzie, którzy tylko przekażą wiedzę. Ich najważniejszym zadaniem jest troska o harmonijny rozwój uczniów i udzielenia indywidualnego wsparcia.
Będziemy zmieniać myślenie ucznia o szkole – z „jak przetrwać w szkole” na „szkoła to miejsce mojej wędrówki do ważnego, określonego przeze mnie celu”. 
Zespół nauczycieli to grupa profesjonalistów na co dzień pracująca w Liceum Akademickim Da Vinci. Są to ludzie świadomi swojej szczególnej roli, którzy chcą być przewodnikami (mentorami, opiekunami), motywującymi uczniów do działania i samodzielnego uczenia się.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się.

Nauczyciele Liceum FLEX wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.
Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.


//davinciszkola.pl/flexdv/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/20200225_095737.jpg

Zespół nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego FLEX tworzą:

 • język polski – Jolanta Kończak, Agnieszka Kuźma, Elżbieta Sośnicka

 • matematyka – Elżbieta Dittmajer, Kamilla Kosidowska, Ewa Koziorowska, Agata Ludwa

 • biologia – Róża Andrzejczak, dr Joanna Trzcielińska, Danuta Urbaniak

 • chemia – dr Aneta Bednarek

 • fizyka – Marzena Tchórzewska

 • informatyka – Marcin Bernas, Marzena Tchórzewska

 • wiedza o społeczeństwie – Maciej Zbierzyński

 • edukacja dla bezpieczeństwa – Adrian Wiśniewski

 • historia i teraźniejszość - Maciej Zbierzyński

 • historia – dr Adam Szabelski, Maciej Zbierzyński

 • historia sztuki – Agata Maciejewska

 • geografia – Grażyna Więckowicz, Marcin Bernas

 • język angielski – Agnieszka Ciurzyńska, Rafał Kaźmierczak, Cynthia Mitei-Krajniak, Ewa Polewska, Magdalena Wójcik

 • język hiszpański – Dawid Poleski, Monika Wojtysiak

 • język niemiecki – Sylwia Bielawska-Pakuła, Marta Wojciechowska

 • język polski dla uczniów z Ukrainy - Iryna Plesko

 • podstawy przedsiębiorczości – Magdalena Wójcik

 • wiedza o Unii Europejskiej - dr Ewelina Czujko-Moszyk

 • etyka – dr Ewelina Czujko-Moszyk

 • plastyka - Sylwia Pielin-Sołtys

 • religia – Natalia Flicińska

 • wychowanie fizyczne – Agata Stanecka, Adrian Wiśniewski

PSYCHOLOG

 • Tomasz Herman

 • Izabela Pawlikowska-Romańska

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 • Ewa Socha – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego FLEX
 • Danuta Urbaniak – Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego FLEX
 • Małgorzata Wróblewska – Dyrektor Operacyjny Szkół Da Vinci
 • Rafał Kaźmierczak – Koordynator ds. Organizacji

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY

 • Natalia Hałas – Kierownik administracji
 • Monika Zieleśkiewicz-Włodarczak – Sekretariat
 • Justyna Łuczak – Recepcja