Wierzymy, że celami edukacji są pomoc, zrozumienie, wskazywanie kierunków i możliwości rozwoju oraz budowanie w uczniach poczucia własnej wartości.

1 września 2019 roku otworzyliśmy kolejną szkołę - Liceum Ogólnokształcące FLEX. To nasze „najmłodsze dziecko”, które powstało na bazie wieloletnich doświadczeń z Liceum Akademickim Da Vinci.

Obserwujemy nie tylko zmieniający się szybko świat, ale również kolejne pokolenia wyrastających w nim uczniów. Ich zainteresowania, potrzeby, są coraz bardziej specyficzne i zindywidualizowane. Uczniowie, którzy potrzebują innego, nowego podejścia w organizacji procesu dydaktycznego.

Wielu młodych ludzi profesjonalnie uprawia sport, realizuje swoje pasje w szkołach artystycznych, uczy się poza systemem oświatowym w ramach edukacji domowej, czy wreszcie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dla nich wszystkich przygotowaliśmy formułę FLEX, która pozwala w indywidualny sposób połączyć ich zainteresowania i potrzeby z edukacją w liceum ogólnokształcącym. W procesie rekrutacyjnym, wspólnie z psychologiem, określamy najbardziej dopasowaną, do potrzeb kandydata, ścieżkę kształcenia. To edukacja „szyta” na miarę każdego ucznia.

Program szkoły zakłada realizację podstawy programowej w małych, nie większych niż 10-12 uczniów grupach. Każda grupa, w zależności od potrzeb, funkcjonuje w elastycznym planie nauczania. Tworzymy również plany wsparcia edukacyjnego dla uczniów edukacji domowej. Uczniowie liceum FLEX korzystają z bazy lokalowej Liceum Da Vinci oraz mogą uczestniczyć we wszystkich działaniach i projektach oferty pozalekcyjnej dedykowanej dla obu szkół. Zespół nauczycielski jest przygotowany do indywidualizowania procesu dydaktycznego. Wspólnie tworzymy społeczność ludzi uczących się w zróżnicowany sposób.


//davinciszkola.pl/flexdv/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/20200225_095612.jpg