Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego FLEX

Zapisy do szkoły na obecnie trwający rok szkolny 2020/2021 odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą rekrutacyjną tylko na wolne miejsca. Przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej prosimy o kontakt z sekretariatem:
nr tel. 61 271 11 61
e-mail: liceum@davinciszkola.pl

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne prowadzone w reżimie sanitarnym w małych grupach w budynku Liceum lub przez Internet.
Planowane terminy spotkań to:
- 17.11.2020, godz. 18.00,
- 15.12.2020, godz. 18.00,
- 12.01.2021, godz. 18.00.
Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/MkRvrNUPNBQk5os6A lub zgłosić się telefoniczne w sekretariacie szkoły tel. 61 271 11 61.

 

Liceum Ogólnokształcące FLEX prowadzi rekrutację na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej o profilu ogólnym.

Procedura rekrutacji

  1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres: liceum@davinciszkola.pl lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., rotunda.

Przyjmowanie podań do Liceum rozpoczynamy 2 listopada 2020 roku (wykaz ocen należy dosłać po jego uzyskaniu).

  1. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z psychologiem szkolnym, które trwa 30-45 minut. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym FLEX. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 100 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

Spotkania z kandydatami rozpoczną się od 1.02.2021 r.

  1. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procesu podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego FLEX. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

  1. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i podpisują Umowę o kształcenie. Warunkiem podpisania Umowy jest wpłacenie opłaty wpisowej do szkoły w wysokości 2 000 zł. 

  1. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów i rodzeństwa dzieci uczących się do Szkół Da Vinci.

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym FLEX jest odpłatna. 

Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

Czesne wynosi 18 000 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2 000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Ogólnokształcącego FLEX.