Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego FLEX

 

Od 1.04 prowadzimy rekrutację online. Prosimy o kontakt z sekretariatem:
nr tel. 61 271 11 61 lub 693 622 723
e-mail: liceum@davinciszkola.pl

 

Zapisy do szkoły na obecnie trwający rok szkolny 2019/2020 odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą rekrutacyjną tylko na wolne miejsca. Przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej prosimy o kontakt z sekretariatem.

Liceum Ogólnokształcące FLEX prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej o profilu ogólnym.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie informacyjne. Spotkania umawia sekretariat szkoły:

nr tel. 61 271 11 61 lub 693 622 723

e-mail: liceum@davinciszkola.pl

Procedura rekrutacji

  1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Prosimy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i wraz z wykazem ocen z pierwszego półrocza ósmej klasy szkoły podstawowej (np. wydruk z dziennika elektronicznego z pieczęcią szkoły z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) przesłać je e-mailem na adres: liceum@davinciszkola.pl lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Kutrzeby 10, II p., Rotunda.
Przyjmowanie podań do Liceum rozpoczynamy 1 grudnia 2019 roku.

  1. SPOTKANIE Z KANDYDATEM

Pracownik szkoły umawia termin spotkania kandydata z psychologiem szkolnym, które trwa 30-45 minut. Spotkanie ma na celu ocenę predyspozycji do podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym FLEX. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 70 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195, w tytule wpisując imię i nazwisko kandydata.

  1. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikami procesu podejmuje decyzję o przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego FLEX. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

  1. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i w ciągu 7 dni są zobowiązani podpisać Umowę o naukę oraz wpłacić opłatę wpisową do szkoły w wysokości 2000 zł. Przy podpisywaniu umowy rodzice składają deklarację co do wyboru profilu nauczania. Uruchomienie poszczególnych profili jest uzależnione od zainteresowania.

  1. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć w dniu zakończenia roku szkolnego do sekretariatu szkoły następujące dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Szkoła w przypadku pozytywnej decyzji w procesie rekrutacji i uzyskaniu przez kandydatów takiej samej ilości punktów, w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla absolwentów i rodzeństwa dzieci uczących się do Szkół Da Vinci.

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym FLEX jest odpłatna. 

Czesne roczne jest płatne w 10 równych ratach od września do czerwca.

Czesne wynosi 18 000 zł za rok nauki.

Opłata wpisowa wynosi 2000 zł.

Pobierz podanie do Liceum Ogólnokształcącego FLEX.