Ewa Koziorowska

Koziorowska

Dyrektor Szkoły

Absolwentka Politechniki Poznańskiej, nauczycielka matematyki z wieloletnim doświadczeniem, również w zarządzaniu szkołami. Twórcza, rzetelna i kompetentna. W nauczaniu matematyki wprowadza nowatorskie metody indywidualizacji pracy z uczniami, w myśl maksymy „Trening czyni mistrza”. Jej uczniowie osiągają wysokie kompetencje przedmiotowe. Jest współautorem wielu działań związanych z projektami unijnymi, dotyczących kształcenia nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z Okręgową Komisja Egzaminacyjną. Jako wicedyrektor odpowiada za organizację, tworzenie i przebieg procesów dydaktycznych.