Ewa Socha

Socha

Dyrektor Szkoły

Od 24 lat zarządza szkołami. Jest pomysłodawczynią Szkół Da Vinci. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Gimnazjum Da Vinci, Liceum Da Vinci i Liceum Ogólnokształcącego FLEX oraz wicedyrektora Szkoły Podstawowej i Przedszkole Da Vinci.

Szkoły Da Vinci stały się przykładem nowej jakości w oświacie. Kształtują człowieka myślącego, twórczego, podejmującego wyzwania, ceniącego ludzi i współpracę z nimi, otwartego na świat. Budują w uczniach poczucie własnej wartości, odpowiedzialności i kompetencji. Swoją wiedzą i doświadczeniem od wielu lat dzieli się z przyszłymi dyrektorami, prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z Zarządzania Oświatą.

Sukcesy zawodowe Ewy Sochy zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Ministra Edukacji Narodowej – nagrodą I stopnia. Otrzymała także Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie była też nagradzana przez Prezydenta m. Poznania oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.