DE.M.O.S – gotowi do działania

Rusza projekt DE.M.O.S DEbate as innovative MethOd to enhance critical thinking and life skillS. Po 3 owocnych, pracowitych i niezwykle inspirujących dniach w szkole koordynującej projekt w Montefiascone we Włoszech jesteśmy - my nauczyciele - gotowi do następnych działań z uczniami. Wracamy do naszych krajów: Polski, Turcji, Holandii, Portugalii i Łotwy, aby spotkać się ponownie - tym razem z uczniami- w styczniu w Portugalii.

//davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/DEMOS.jpg