Uniwersytet Adama Mickiewicza

Od wielu lat uczniowie Liceum Akademickiego Da Vinci biorą udział w wykładach otwartych oraz pokazach na Wydziale Chemii i Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownicy tej uczelni też goszczą u nas jako "eksperci" w danej dziedzinie,  zarażając uczniów pasją do swojego przedmiotu. 
 
Uczniowie realizujący program rozszerzony z chemii od 1 marca zostali objęci patronatem Wydział Chemii UAM. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę poprzez udział w dodatkowych zajęciach na uczelni przeznaczonych dla klas akademickich oraz będą poznawali tajniki pracy w uczelnianych laboratoriach.
//davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/uam_small.jpg