No memorize anymore, come and play for more

Projekt Erasmus+ realizowany razem ze szkołami z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Węgier i Grecji w latach 2017-2019. Działania projektowe miały na celu wdrażanie metodologii game-based learning w procesie uczenia się i nauczania oraz wypracowanie dobrych praktyk w stosowaniu narzędzi ICT, które rozwijają krytyczne i algorytmiczne myślenie, rozwiązywanie problemów oraz współpracę.

//davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/20180323_164037-2-e1583316563402.jpg