W czołówce liceów

Tygodnik "Perspektywy" opublikowały ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych - liceów i techników. Nasze liceum otrzymało tytuł "Srebrnej Szkoły 2021". Tytuł ten przysługuje liceom, które zajęły w rankingu miejsca 201-500. W klasyfikacji poznańskich liceów znaleźliśmy się na 10. miejscu i 16. w Wielkopolsce.

https://2021.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-wielkopolski

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez "Perspektywy" już po raz dwudziesty trzeci. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kryteria Rankingu Liceów 2021 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

//davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Zrzut-ekranu-2021-01-27-o-14.11.25-e1611753137593.png