Wyjazdy szkoleniowe nauczycieli

Dzięki przyznanej naszej szkole akredytacji w programie Erasmus+ nauczyciele różnych przedmiotów mogą wziąć udział w szkoleniach zagranicznych, podczas których wzbogacają swój warsztat pracy, zapoznają się z najnowszymi metodami nauczania, a przede wszystkim wymieniają się swoimi doświadczeniami z nauczycielami z całej Europy i nawiązują kontakty, które w przyszłości przełożą się na nowe projekty międzynarodowe dla uczniów. W tym tygodniu na szkoleniu “Social and Emotional Learning (SEL) for Successful Schools” w Barcelonie przebywa pani Cynthia Mitei-Krajniak. To pierwsze szkolenie w tym cyklu projektu. Kolejne szkolenia już latem dla 12 osób. Dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską w kolejnych latach aż 25 osób będzie mogło skorzystać z zagranicznych szkoleń i wyjazdów. 

https://davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2023/04/WhatsApp-Image-2023-04-26-at-18.03.48-300x200.jpeg

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *