Dual Diploma (USA)

Świadectwo ukończenia amerykańskiej szkoły średniej i Liceum Akademickiego Da Vinci - Dual Diploma Program
Z radością informujemy, że Liceum Akademickie Da Vinci przystąpiło do unikalnego programu Dual Diploma, który umożliwia uczniom uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej jednocześnie w Polsce i USA.
Program jest skierowany głównie do uczniów klas pierwszych i drugich, ale możliwe jest też rozpoczęcie go w klasie trzeciej. W zależności od preferencji, program może trwać 4, 3 lub 2 lata. Udział w programie wymaga pracy własnej ucznia (około 3 h/tydzień na przedmiot).
Dual Diploma Program to innowacyjny sposób nauki, w którym oceny z polskiej szkoły uzupełniają amerykańskie świadectwo.
Warunkiem udziału w programie jest zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie minimum B1. Udział w programie jest odpłatny.
https://davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/347415818_803598431001772_2440292186988918464_n-300x200.jpeg