Akredytacja Erasmusa

Dzięki przyznanej naszej szkole akredytacji w programie Erasmus+ nauczyciele różnych przedmiotów mogą wziąć udział w szkoleniach zagranicznych, podczas których wzbogacają swój warsztat pracy, zapoznają się z najnowszymi metodami nauczania, a przede wszystkim wymieniają się swoimi doświadczeniami z nauczycielami z całej Europy i nawiązują kontakty, które w przyszłości przełożą się na nowe projekty międzynarodowe dla uczniów. Akredytacja została przyznana w sektorze Edukacji Szkolnej w ramach mobilności edukacyjnej na lata

https://davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/akredytacja-300x200.jpg