EU.Kiss

Projekt Erasmus+ w ramach działań Jean Monnet jest kierowany do młodego pokolenia Europejczyków - uczniów urodzonych już po przystąpieniu do Unii Europejskiej, dla których przynależność do UE oraz płynące z tego dobrodziejstwa są czymś oczywistym. Projekt ma na celu uświadomienie młodych ludzi o korzyściach wynikających z istnienia Wspólnoty, w tym szczególny nacisk chcemy położyć na europejskie wartości oraz funkcjonowanie europejskich instytucji. Pragniemy pokazać, że bez istnienia Wspólnoty takie wartości jak demokracja, ochrona praw człowieka czy prawa mniejszości mogłyby zostać zniszczone. W ramach projektu w szkole wprowadzony jest nowy przedmiot - Wiedza o Unii Europejskiej, który popularyzuje idee i wartości Unii Europejskiej.

https://davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2023/07/EU.Kiss_-300x200.jpg