Budując zespół nauczycielski, przyjęliśmy, że nie mogą to być ludzie, którzy tylko przekażą wiedzę. Ich najważniejszym zadaniem jest troska o harmonijny rozwój uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych i odniesienia sukcesu w dorosłym życiu.
Będziemy zmieniać myślenie ucznia o szkole – z „jak przetrwać w szkole” na „szkoła to miejsce mojej wędrówki do ważnego, określonego przeze mnie celu”. Ma to być wędrówka szlakiem odkrywania, poznawania, eksperymentów, przekraczania siebie. Takimi zasadami kierują się nauczyciele Liceum Da Vinci.
Zespół nauczycieli to grupa profesjonalistów nieskażonych rutyną, dbających o swój rozwój osobisty i zawodowy. Są to ludzie świadomi swojej szczególnej roli, którzy chcą być przewodnikami (mentorami, opiekunami), motywującymi uczniów do działania i samodzielnego uczenia się.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się. Obserwują osiągnięcia uczniów, dają prawo do błędów i zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotowują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”), dostosowują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele Liceum Da Vinci wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.
Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.


//davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/1K7A6771-resize1200-e1600285540666.jpg

Zespół nauczycieli Liceum Akademickiego Da Vinci tworzą:

 • język polski – Jolanta Kończak, Agnieszka Kuźma, Elżbieta Sośnicka
 • matematyka – Jolana Dobrzyńska, Elżbieta Dittmajer, Kamilla Kosidowska, Ewa Koziorowska, Agata Ludwa,  Waldemar Walczak
 • biologia – dr Renata Ziomek, Danuta Urbaniak
 • chemia – dr Aneta Bednarek
 • design thinking - dr Ewelina Czujko-Moszyk, dr Adam Szabelski
 • STEAM - Marzena Tchórzewska, dr Aneta Bednarek, Natalia Pawłowicz, dr Renata Ziomek, Dagmara Szerf
 • fizyka – dr Natalia Pawłowicz, Marzena Tchórzewska
 • informatyka – Marzena Tchórzewska, Waldemar Walczak
 • wiedza o społeczeństwie – Maciej Zbierzyński
 • edukacja dla bezpieczeństwa – Maciej Zbierzyński
 • historia – dr Adam Szabelski, Maciej Zbierzyński
 • historia sztuki – Agata Maciejewska
 • geografia – Grażyna Więckowicz, Marcin Bernas
 • język angielski – Agnieszka Ciurzyńska, dr Ewelina Czujko-Moszyk, Rafał Kaźmierczak, Sylwia Pielin-Sołtys, Cynthia Mitei-Krajniak, Ewa Polewska, Magdalena Wójcik
 • język hiszpański – Dawid Poleski, Monika Wojtysiak
 • język niemiecki – Sylwia Bielawska-Pakuła, Agnieszka Mikołajska
 • podstawy przedsiębiorczości – Magdalena Wójcik
 • strategie biznesowe - dr Ewelina Czujko-Moszyk
 • etyka – dr Ewelina Czujko-Moszyk
 • plastyka - Sylwia Pielin-Sołtys
 • religia – Agnieszka Baranowska
 • wychowanie fizyczne – Agata Stanecka, Adrian Wiśniewski

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW

 • Joanna Stroemich
 • Tomasz Herman

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 • Ewa Socha – Dyrektor Liceum Akademickiego Da Vinci
 • Agnieszka Mikołajska – Wicedyrektor Liceum Akademickiego Da Vinci
 • Małgorzata Wróblewska – Dyrektor Operacyjny Szkół Da Vinci
 • Danuta Urbaniak – Koordynator ds. Organizacji

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY

 • Wanda Krzyżanowska – Kierownik administracji
 • Monika Zieleśkiewicz-Włodarczak – Sekretariat
 • Justyna Łuczak – Recepcja