Budując zespół nauczycielski, przyjęliśmy, że nie mogą to być ludzie, którzy tylko przekażą wiedzę. Ich najważniejszym zadaniem jest troska o harmonijny rozwój uczniów, przygotowanie uczniów do podjęcia studiów wyższych i odniesienia sukcesu w dorosłym życiu.
Będziemy zmieniać myślenie ucznia o szkole – z „jak przetrwać w szkole” na „szkoła to miejsce mojej wędrówki do ważnego, określonego przeze mnie celu”. Ma to być wędrówka szlakiem odkrywania, poznawania, eksperymentów, przekraczania siebie. Takimi zasadami kierują się nauczyciele Liceum Da Vinci.
Zespół nauczycieli to grupa profesjonalistów nieskażonych rutyną, dbających o swój rozwój osobisty i zawodowy. Są to ludzie świadomi swojej szczególnej roli, którzy chcą być przewodnikami (mentorami, opiekunami), motywującymi uczniów do działania i samodzielnego uczenia się.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się. Obserwują osiągnięcia uczniów, dają prawo do błędów i zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotowują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”), dostosowują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele Liceum Da Vinci wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.
Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.


//davinciszkola.pl/ladv/wp-content/uploads/sites/2/2023/09/DSCF8745.jpeg

Zespół nauczycieli Liceum Akademickiego Da Vinci tworzą:

 • język polski – Jolanta Kończak, Agnieszka Kuźma, Elżbieta Sośnicka
 • matematyka – Elżbieta Dittmajer, Kamilla Kosidowska, Ewa Koziorowska, Agata Ludwa
 • biologia – Róża Andrzejczak, Danuta Urbaniak
 • chemia – dr Aneta Bednarek
 • design thinking - dr Adam Szabelski, Marta Wojciechowska
 • STEAM - Marzena Tchórzewska, dr Aneta Bednarek
 • fizyka – Marzena Tchórzewska
 • informatyka – Marcin Bernas, Marzena Tchórzewska
 • wiedza o społeczeństwie – Marcin Hoffmann
 • edukacja dla bezpieczeństwa – Adrian Wiśniewski
 • historia i teraźniejszość - Marcin Hoffmann, Agata Stanecka, dr Adam Szabelski
 • historia – dr Adam Szabelski, Marcin Hoffmann
 • historia sztuki – Agata Maciejewska
 • geografia – Grażyna Więckowicz, Marcin Bernas
 • język angielski – Agnieszka Ciurzyńska, Rafał Kaźmierczak, Alicja Łozińska, Sylwia Pielin-Sołtys, Cynthia Mitei-Krajniak, Ewa Polewska, Magdalena Wójcik
 • język hiszpański – Dawid Poleski, Monika Wojtysiak-Witkowska
 • język niemiecki – Sylwia Bielawska-Pakuła, Marta Wojciechowska
 • język polski dla uczniów z Ukrainy - Iryna Plesko
 • podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie – Magdalena Wójcik
 • wiedza o Unii Europejskiej - dr Ewelina Czujko-Moszyk
 • etyka – Michał Gołda
 • plastyka - Sylwia Pielin-Sołtys
 • religia – Natalia Flicińska
 • wychowanie fizyczne – Agata Stanecka, Adrian Wiśniewski

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW

 • Izabela Pawlikowska-Romańska

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 • Ewa Socha – Dyrektor Liceum Akademickiego Da Vinci
 • Danuta Urbaniak – Wicedyrektor Liceum Akademickiego Da Vinci
 • Małgorzata Wróblewska – Dyrektor Operacyjny Szkół Da Vinci
 • Rafał Kaźmierczak – Koordynator ds. Organizacji

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY

 • Natalia Hałas – Kierownik administracji
 • Monika Zieleśkiewicz-Włodarczak – Sekretariat
 • Justyna Łuczak – Recepcja