OPIS BAZY DYDAKTYCZNEJ

Siedzibą Liceum Da Vinci jest budynek Collegium da Vinci przy ulicy Kutrzeby 10, położony w centrum miasta, blisko Cytadeli i Starego Rynku. Zlokalizowanie szkoły średniej w przestrzeni akademickiej daje wyjątkowe możliwości rozwoju dla kreatywnych, poszukujących swoich pasji i ciekawych świata młodych ludzi.
Uczniowie szkoły mają do swej dyspozycji multimedialne sale lekcyjne, pracownie graficzne i komputerowe, nowoczesną pracownię doświadczalną i biologiczno-chemiczno-fizyczną oraz bibliotekę. Zajęcia w ramach specjalności Design Thinking i STEAM odbywają się w specjalnie dedykowanych pracowniach. Uczniowie mogą też korzystać z zaplecza sportowego: przestronnej siłowni, sali fitness i czterech kortów do gry w squasha.
Gmach szkoły jest niepowtarzalny także z innego powodu – wnętrza niczym w galerii sztuki współczesnej wypełniają obrazy, freski, instalacje i rzeźby znanych artystów, co zachęca do rozwoju własnych talentów artystycznych. Miejscem do realizacji śmiałych projektów teatralnych jest wielofunkcyjna i nowoczesna Aula Artis.


Informacje organizacyjne

PLAN DNIA

Organizacja dnia
Lekcje w Liceum rozpoczynają się o godz. 8.10. Codziennie odbywają się lekcje wg następującego harmonogramu:

 • 8:10-8:55-9:40
 • przerwa 10 minut
 • 9:50-10:35-11:20
 • przerwa 20 minut
 • 11:40-12:25-13:10
 • przerwa 30 minut (obiad)
 • 13:40-14:25-15:10
 • przerwa 10 minut
 • 15:20-16:05-16.50

Od godziny 15.20 zaczynają się nieobowiązkowe, dodatkowe zajęcia, np. kółka, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i dyżury przedmiotowe.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021 r.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2021 r.
Dzień wolny od zajęć 12 listopada 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022 r.
Dzień wolny od zajęć 7 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r.
Zakończenie I semestru brak danych
Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Dzień wolny od zajęć 2 maja 2022 r.
Zakończenie zajęć w klasach trzecich brak danych
Egzamin maturalny brak danych
Dzień wolny od zajęć 17 czerwca 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
Wakacje letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS.
Dostęp do niego po zalogowaniu mają uczniowie i ich rodzice. Uczniowie i rodzice mają odrębne loginy i hasła. W dzienniku elektronicznym znajdują się:

 • oceny z poszczególnych przedmiotów,
 • pochwały, uwagi, komentarze nauczycieli,
 • informacje o aktualnych wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły,
 • dokumenty tj. statut szkoły, regulamin szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania.