OPIS BAZY DYDAKTYCZNEJ

Siedzibą Liceum Da Vinci jest budynek Collegium da Vinci przy ulicy Kutrzeby 10, położony w centrum miasta, blisko Cytadeli i Starego Rynku. Zlokalizowanie szkoły średniej w przestrzeni akademickiej daje wyjątkowe możliwości rozwoju dla kreatywnych, poszukujących swoich pasji i ciekawych świata młodych ludzi.
Uczniowie szkoły mają do swej dyspozycji multimedialne sale lekcyjne, pracownie graficzne i komputerowe, nowoczesną pracownię doświadczalną i biologiczno-chemiczno-fizyczną oraz bibliotekę. Zajęcia w ramach specjalności Design Thinking i STEAM odbywają się w specjalnie dedykowanych pracowniach. Uczniowie mogą też korzystać z zaplecza sportowego: przestronnej siłowni, sali fitness i czterech kortów do gry w squasha.
Gmach szkoły jest niepowtarzalny także z innego powodu – wnętrza niczym w galerii sztuki współczesnej wypełniają obrazy, freski, instalacje i rzeźby znanych artystów, co zachęca do rozwoju własnych talentów artystycznych. Miejscem do realizacji śmiałych projektów teatralnych jest wielofunkcyjna i nowoczesna Aula Artis.


Informacje organizacyjne

PLAN DNIA

Organizacja dnia
Lekcje w Liceum rozpoczynają się o godz. 8.00. Codziennie odbywają się lekcje wg następującego harmonogramu:

 • 8:00-8:45-9:30
 • przerwa 20 minut
 • 9:50-10:35-11:20
 • przerwa 10 minut
 • 11:30-12:15-13:00
 • przerwa 30 minut (obiad)
 • 13:30-14:15-15:00
 • przerwa 10 minut
 • 15:10-15:55-16.40

Od godziny 15.10 zaczynają się nieobowiązkowe, dodatkowe zajęcia, np. kółka, dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i dyżury przedmiotowe.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
Dzień wolny od zajęć 14 października 2022 r.
Dzień wolny od zajęć 31 października 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 – 31 grudnia 2022 r.
Ferie zimowe 30 - 12 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
Dzień wolny od zajęć 2 maja 2023 r.
Dzień wolny od zajęć 4-5 maja 2023 r.
Dni zdalnego nauczania 8-9 maja 2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach czwartych 28 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny 4 maja - 20 maja 2023 r.
Dzień wolny od zajęć 9 czerwca 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
Wakacje letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS.
Dostęp do niego po zalogowaniu mają uczniowie i ich rodzice. Uczniowie i rodzice mają odrębne loginy i hasła. W dzienniku elektronicznym znajdują się:

 • oceny z poszczególnych przedmiotów,
 • pochwały, uwagi, komentarze nauczycieli,
 • informacje o aktualnych wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły,
 • dokumenty tj. statut szkoły, regulamin szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania.