Szymon Gogolewski

//davinciszkola.pl/spdv/wp-content/uploads/sites/3/2019/08/Gogolewski-Szymon_m.jpg

Dyrektor Szkou0142y

Jak bym siebie opisau0142? u2013 Czu0142owiek, przede wszystkim. Z wyksztau0142cenia jestem historykiem, czyli stuprocentowym humanistu0105. Od 15 lat spotykam siu0119 z uczniami podczas 45-minutowych setu00f3w, potocznie nazywanych lekcjami. Dawniej napisau0142bym, u017ce nauczam, ale dzisiaj tak nie uwau017cam. Podczas kontaktu z mu0142odym czu0142owiekiem sam wiele siu0119 uczu0119, a uczu0119 siu0119, bo chcu0119, bo interesuje mnie drugi czu0142owiek. To jest moja filozofia u2013 nauka odbywa siu0119 wtedy, kiedy mu00f3zg jest zainteresowany a nie zmuszony. Niestety ten negatywny w swoim wyrazie paradygmat wspu00f3u0142czesnej ou015bwiaty zabija naturalnu0105 dzieciu0119cu0105 ciekawou015bu0107 w szarej szkolnej rzeczywistou015bci.

13 lat zarzu0105dzam instytucjami ou015bwiatowymi. Dopeu0142nieniem tej aktywnou015bci byu0142o ukou0144czenie studiu00f3w podyplomowych z zarzu0105dzania ou015bwiatu0105. Swoistu0105 u201ewisienku0105 na torcieu201d mojej edukacji byu0142o zdobycie certyfikatu First Time Manager ICAN Institute (2015) oraz certyfikatu Management ICAN Institute (2017).

Prywatnie jestem maratou0144czykiem (mou017ce kiedyu015b bu0119du0119 mu00f3gu0142 dopisau0107 przed tym su0142owem u201eultrau201d) oraz kolekcjonerem dobrej muzyki. Kolekcja 10 000 CD ciu0105gle siu0119 rozrasta.