Małgorzata Ogińska

Małgorzata Ogińska chciałaby pozostawić swoim dzieciom i wnukom Ziemię, która będzie nadawała się do życia i zachowa swoje piękno. Zarówno ona, jak i jej najbliżsi stosują w codziennym życiu zasady Zero Waste. Podczas spotkania z uczniami Pani Małgorzata Ogińska przedstawiła te zasady oraz swoje działania na rzecz ograniczenia ilości odpadów oraz bardzo proste rozwiązania, z których każdy z nas może skorzystać. Zachęciła też młodych słuchaczy do zaangażowania się w ruch w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Zatem odmawiajmy, ograniczajmy, wykorzystujmy ponownie, recyklingujmy i kompostujmy.

26.09.2019

//davinciszkola.pl/spdv/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/Małgorzata-Ogińska_m.jpg