Anna Zalewska

//davinciszkola.pl/przedszkoledv/wp-content/uploads/sites/5/2023/08/Zalewska-Anna-e1692717096554.jpg
Nauczycielka przedszkolna. Pedagog specjalny, ukończyła Edukację i rehabilitacje osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, Terapię, diagnozę i rewalidację oraz Pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą. Trener grafomotoryki, terapeutka ręki, a także Biofeedbacku. Pracuje według zasady " Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć".