POMAGAMY POZNAĆ, ZROZUMIEĆ I ZMIENIAĆ SIEBIE ORAZ ŚWIAT

1. Szkoła
Szkołę rozumiemy jako zespół uczniów, nauczycieli, psychologów i innych pracowników. Relacje w naszej szkole opieramy na zaufaniu, przyjaźni i szacunku. Zależy nam, aby nauczyciel był dla ucznia partnerem i mentorem, ale też - przyjacielem. Bezcenne są relacje między nauczycielami i rodzicami. Budujemy je w oparciu o zaufanie i wiarę w sens tej współpracy.

2. Pokonanie lęku
Uczymy jak pokonywać lęk przed nieznanym. Przygotowujemy do udanego i owocnego życia w trudnej do przewidzenia przyszłości.

3. Poczucie własnej wartości
Jesteśmy przekonani, że niezbędnym fundamentem życia jest poczucie własnej wartości, szacunek do siebie i innych oraz umiejętność pracy w zespole. Tego uczymy i sami tak działamy.

4. Odpowiedzialność i wolność wyboru
Staramy się, aby uczniowie rozwijali w szkole wrodzoną ciekawość i wspólnie z nauczycielami poznawali oraz uczyli się rozumieć świat. Pokazujemy im, jak wiele zależy od ich zaangażowania i pracowitości. Uczymy brać los we własne ręce.

5. Indywidualność
Każde dziecko jest inne i każde ma określone predyspozycje oraz talenty. W Da Vinci podchodzimy indywidualnie do każdego człowieka. Pomagamy mu odkrywać i rozwijać zdolności i pasje.
Nie oczekujemy bycia najlepszym we wszystkim, ale motywujemy do osiągania doskonałości
w wybranej przez siebie dziedzinie.

6. Nieszablonowe podejście do dydaktyki
Stawiamy na nowoczesną dydaktykę, wykorzystując przy tym zdobycze nowych technologii. Wspieramy ciekawość, rozwijamy kreatywność, uczymy krytycznego myślenia, analizy i formułowania wniosków. Pokazujemy świat, w którym ceniona i chroniona jest wolność i demokracja.

7. Zdrowie
Rozwojowi intelektualnemu sprzyja sprawność cielesna. Ruch jest lekarstwem na stres oraz znacznie poprawia sprawność mózgu. Sport to także ważne dla nas wartości: uczciwość, przyjaźń i szacunek dla przeciwnika, wytrwałość, opanowanie, poszanowanie zasad. Doświadczenia zdobyte w rywalizacji sportowej sprzyjają głębszemu poznaniu siebie samego.


//davinciszkola.pl/spdv/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/idea_b2.jpg

Nasze wartości

Chcemy, aby nasi uczniowie i absolwenci kierowali się w życiu następującymi wartościami:

Otwartość i współpraca

Uczymy samodzielności czyniąc młodego człowieka zdolnym do inicjowania i podejmowania własnych aktywności, otwartym i twórczym w poszukiwaniu nowych rozwiązań opartych na racjonalnych przesłankach, szanującego ludzi o odmiennych poglądach, umiejącego pracować w grupie i wielokulturowym środowisku.

Intelektualna ciekawość i zaangażowanie

Wspieramy wewnętrzną motywacja w naszych uczniach wierząc, że tylko szczere zaangażowanie, wewnętrzna ciekawość są podstawą ciągłego rozwoju.

Pasja i odpowiedzialność

Odkrywamy indywidualność młodego człowieka, pomagamy wykorzystać i rozwijać jego indywidualne talenty i pasje, pomagamy budować poczucie własnej wartości.

Dając mu przestrzeń do wyborów, wspierając w podejmowaniu decyzji, ucząc wytrwałości, odwagi, stawiania sobie ambitnych zadań wpieramy jego odpowiedzialność.


//davinciszkola.pl/spdv/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/idea_b1.jpg

Kierujemy się zasadami:

  • z uwagą obserwujemy uczniów, by dostrzec ich talenty i stworzyć optymalne warunki ich rozwoju
  • uświadamiamy wagę pasji i pokazujemy, jak inwestowanie w posiadany talent staje się fundamentem naszej siły i poczucia wartości,
  • uczymy współpracy w zespołach, silnych różnorodnością umiejętności ich uczestników i jednością celu,
  • pokazujemy, że owocna współpraca utwierdza w poczuciu własnej wartości, spełnienia i pożyteczności dla innych.