Zespół nauczycieli

Kreatywność, praca z pasją, dobra współpraca, dzielenie się swoimi doświadczeniami, systematyczne doskonalenie zawodowe, podążanie za nowoczesnymi trendami w pedagogice – to cechy, które najlepiej charakteryzują zespół nauczycieli przedszkolnych i nauczania początkowego w Da Vinci. Celem pracy tej grupy pedagogów jest stworzenie małym dzieciom w szkole przyjaznego środowiska oraz warunków do poznawania świata w sposób jak najbardziej dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, a więc poprzez działanie i odkrywanie, wielozmysłowo i z zaangażowaniem dziecka w to, co robi. Ten cel osiągamy poprzez aktywne metody pracy, ciekawe zajęcia zintegrowane i interesujące wycieczki oraz realizując projekty edukacyjne.

Zespół nauczycieli przedszkolnych jest częścią ponad 50-cio osobowego zespołu nauczycieli Szkoły Podstawowej Da Vinci i na co dzień ściśle z nim współpracuje. Dzięki temu adaptacja  dzieci w pierwszej klasie przebiega bezproblemowo.


Nauczyciele

Nauczycielka przedszkolna
Działania wolontariatu, biblioteka
Nauczycielka wychowania fizycznego
Nauczycielka przedszkolna
Logopeda
Nauczycielka wychowania fizycznego
Nauczycielka religii.Jestem osobą poszukującą PRAWDY w każdym wymiarze życia ludzkiego.Ważną rolę w moim życiu zajmuje poezja, którą od wielu lat
Nauczyciela etyki
Nauczycielka przedszkolna. Pedagog specjalny, ukończyła Edukację i rehabilitacje osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, Terapię, diagnozę i
Native speaker


Zespół psychologów


Dyrekcja Szkoły Da Vinci

Dyrektor Szkoły Od 1.09.2018 roku Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola
Więcej
Dyrektor Operacyjna Szkół Da Vinci Od początku swojej kariery zawodowej
Więcej


Zespół administracyjny

Kierownik administracji
Więcej