Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się. Obserwują osiągnięcia uczniów, dają prawo do błędów i zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotowują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”), dostosowują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele Liceum Da Vinci wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.

Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się. Obserwują osiągnięcia uczniów, dają prawo do błędów i zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotowują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”), dostosowują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele Liceum Da Vinci wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.

Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się. Obserwują osiągnięcia uczniów, dają prawo do błędów i zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotowują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”), dostosowują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele Liceum Da Vinci wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.

Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.

Celem nauczycieli Liceum Da Vinci jest wspieranie uczniów w procesie poszukiwania i odkrywania poprzez wskazywanie źródeł, materiałów i sposobów uczenia się. Obserwują osiągnięcia uczniów, dają prawo do błędów i zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań edukacyjnych. Przygotowują uczniów do swobodnego posługiwania się wiedzą i rozwiązywania problemów na wiele sposobów (nie tylko „jeden słuszny”), dostosowują treści i metody do indywidualnych potrzeb uczniów. Nauczyciele Liceum Da Vinci wiedzą, jak słuchać i prowadzić dialog, wskazują kierunek, a nie wyręczają w działaniu.

Pokazują uczniom praktyczne zastosowania zdobywanej wiedzy oraz pobudzają do twórczego myślenia i działania.