Być jak Da Vinci

Klasy 0-3 realizowały projekt edukacyjny „Być jak da Vinci”, w czasie którego chcemy nie tylko przybliżyć dzieciom postać Leonarda da Vinci, ale również rozwinąć ich zainteresowania oraz rozbudzić kreatywność i pomysłowość podczas różnych form aktywności.
W czasie naszego spotkania, inaugurującego nowy projekt, uczniowie podzieleni na zespoły pracowali nad zadaniami, które pomogły im odkryć różnorodne talenty Leonarda. Nie mogło również zabraknąć piosenki projektowej oraz informacji o najciekawszych zadaniach, które czekają na nas w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

//davinciszkola.pl/spdv/wp-content/uploads/sites/3/2020/01/Być-jak-Da-Vinci.png