OPIS BAZY DYDAKTYCZNEJ

Siedziba Szkoły Podstawowej Da Vinci znajduje się na poznańskim Golęcinie. Niezwykłą zaletą takiego położenia szkoły jest bliskość centrum Poznania i bardzo wygodny dojazd, zarówno od strony obwodnicy miasta (ul. Lutyckiej), jak i ulicy Niestachowskiej. Golęcin, jeden z najbardziej zielonych obszarów Poznania, znany jest ze świetnych terenów rekreacyjnych, sportowych, ale także edukacyjnych.
Na potrzeby szkoły przebudowie poddany został istniejący już budynek. Głęboka rekonstrukcja obiektu sprawiła, że jest to jeden z najnowocześniejszych w Poznaniu gmachów szkolnych (spełniający surowe normy bezpieczeństwa, wentylacyjne, higieniczne itp.). w dwupiętrowym budynku znajduje się ponad 20 przestronnych i świetnie wyposażonych sal lekcyjne. W budynku mieści się także specjalistyczna pracownia przyrodnicza i informatyczna. Od marca 2020 powstaną nowe pracownie i sale dydaktyczne – pracownia plastyczno-techniczna (druk 3D, sitodruk) oraz sala teatralno-muzyczna. Szkoła posiada własną bibliotekę. W 2015 roku oddaliśmy do użytku nowoczesną dużą salę gimnastyczną. Codzienne zabawy odbywają się na dwóch zewnętrznych placach zabaw.

Zwiedź Da Vinci podczas wirtrualnego spaceru!

wirtualny_spacer


Zobacz galerię zdjęć Szkoły Podstawowej


Informacje organizacyjne

PLAN DNIA

Szkoła w ramach czesnego organizuje zajęcia edukacyjno-opiekuńcze w godzinach 7.00-17.00.

Przykładowy plan dnia dla klas 1-3

7.00-8.00 – Zajęcia opiekuńcze – świetlica

8.00-12.30/13.10 – Obowiązkowe zajęcia zintegrowane tj.:

  • wychowanie fizyczne
  • zajęcia komputerowe
  • język angielski
  • język angielski z native speakerem
  • religia lub etyka

13.30-16.55 – Zajęcia popołudniowe w formie klubów o codziennie innej tematyce, a dodatkowo w klasach drugich i trzecich kółka zainteresowań do wyboru.

Przykładowy plan dnia dla klas 4-8

7.00-8.00 – Zajęcia opiekuńcze – świetlica

8.00-13:45/14.30 – Obowiązkowe lekcje zgodnie z planem lekcji.

Od 13.45-16.30 – Zajęcia popołudniowe w formie kółek, spotkań Odysei Umysłu, Kreatywnej Środy. Dla chętnych pod opieką nauczyciela można odrabiać lekcje lub poczytać książkę w Pokoju Cichej Pracy, można też spędzić czas na aktywności fizycznej na boiskach szkolnych.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9 – 14 kwietnia 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21 – 24 kwietnia 2020 r.
Ogłoszenie wyniki egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020 r.
Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
Wakacje letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS.
Dostęp do niego po zalogowaniu mają uczniowie i ich rodzice. Uczniowie i rodzice mają odrębne loginy i hasła. W dzienniku elektronicznym znajdują się:

  • oceny z poszczególnych przedmiotów,
  • pochwały, uwagi, komentarze nauczycieli,
  • informacje o aktualnych wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły,
  • dokumenty tj. statut szkoły, regulamin szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania.