OPIS BAZY DYDAKTYCZNEJ

Siedziba Szkoły Podstawowej Da Vinci znajduje się na poznańskim Golęcinie. Niezwykłą zaletą takiego położenia szkoły jest bliskość centrum Poznania i bardzo wygodny dojazd, zarówno od strony obwodnicy miasta (ul. Lutyckiej), jak i ulicy Niestachowskiej. Golęcin, jeden z najbardziej zielonych obszarów Poznania, znany jest ze świetnych terenów rekreacyjnych, sportowych, ale także edukacyjnych.
Na potrzeby szkoły przebudowie poddany został istniejący już budynek. Głęboka rekonstrukcja obiektu sprawiła, że jest to jeden z najnowocześniejszych w Poznaniu gmachów szkolnych (spełniający surowe normy bezpieczeństwa, wentylacyjne, higieniczne itp.). w dwupiętrowym budynku znajduje się ponad 20 przestronnych i świetnie wyposażonych sal lekcyjne. W budynku mieści się także specjalistyczna pracownia przyrodnicza i informatyczna. Od marca 2020 powstaną nowe pracownie i sale dydaktyczne – pracownia plastyczno-techniczna (druk 3D, sitodruk) oraz sala teatralno-muzyczna. Szkoła posiada własną bibliotekę. W 2015 roku oddaliśmy do użytku nowoczesną dużą salę gimnastyczną. Codzienne zabawy odbywają się na dwóch zewnętrznych placach zabaw.

Zwiedź Da Vinci podczas wirtrualnego spaceru!

wirtualny_spacer


Zobacz galerię zdjęć Szkoły Podstawowej


Informacje organizacyjne

PLAN DNIA

Szkoła w ramach czesnego organizuje zajęcia edukacyjno-opiekuńcze w godzinach 7.00-17.00.

Przykładowy plan dnia dla klas 1-3

7.00-8.00 – Zajęcia opiekuńcze – świetlica

8.00-12.30/13.10 – Obowiązkowe zajęcia zintegrowane tj.:

  • wychowanie fizyczne
  • zajęcia komputerowe
  • język angielski
  • język angielski z native speakerem
  • religia lub etyka

13.30-16.55 – Zajęcia popołudniowe w formie klubów o codziennie innej tematyce, a dodatkowo w klasach drugich i trzecich kółka zainteresowań do wyboru.

Przykładowy plan dnia dla klas 4-8

7.00-8.00 – Zajęcia opiekuńcze – świetlica

8.00-13:45/14.30 – Obowiązkowe lekcje zgodnie z planem lekcji.

Od 13.45-16.30 – Zajęcia popołudniowe w formie kółek, spotkań Odysei Umysłu, Kreatywnej Środy. Dla chętnych pod opieką nauczyciela można odrabiać lekcje lub poczytać książkę w Pokoju Cichej Pracy, można też spędzić czas na aktywności fizycznej na boiskach szkolnych.

MUNDURKI

Zgodnie z regulaminem Szkół Da Vinci każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania mundurka. Uczniowie i rodzice mogą wg własnego uznania wybrać rodzaj mundurka z katalogu przedstawionego przez Szkołę. Każdy rodzic dokonuje zakupu (liczby sztuk) wg własnego uznania w sklepie internetowym pod adresem: https://davinciszkola.pl/sklep/

Zamówienia na rok szkolny 2021/2022 można składać na bieżąco. Odbiór zamówionych mundurków i innych produktów możliwy jest w dniu 1.09 w dedykowanej uczniom sali lekcyjnej lub po 1.09 w recepcji.

Jeśli posiadają Państwo mundurki w dobrym stanie, których już Państwa dziecinie nie będą nosić to prosimy o ich dostarczenie do szkoły – zostaną one przekazane Dzieciom Mariupola @dziecimariupola

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2022 r.
Dzień wolny od zajęć 31 październik 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 31 grudnia 2022 r.
Dzień wolny od zajęć
Zakończenie I semestru 27 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe 30 stycznia – 12 luty 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
Dzień wolny od zajęć 2 maja 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23 - 25 maja 2023 r.
Dzień wolny od zajęć 9 czerwiec 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023 r.
Wakacje letnie 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny LIBRUS.
Dostęp do niego po zalogowaniu mają uczniowie i ich rodzice. Uczniowie i rodzice mają odrębne loginy i hasła. W dzienniku elektronicznym znajdują się:

  • oceny z poszczególnych przedmiotów,
  • pochwały, uwagi, komentarze nauczycieli,
  • informacje o aktualnych wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły,
  • dokumenty tj. statut szkoły, regulamin szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania.