Zapisy do Szkoły Podstawowej Da Vinci na obecnie trwający rok szkolny 2020/2021 odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą rekrutacyjną tylko na wolne miejsca. Przed rozpoczęciem procedury rekreacyjnej prosimy o kontakt z sekretariatem nr tel. 61 844 55 41 rekrutacja@davinciszkola.pl.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Da Vinci na rok szkolny 2021/2022

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne prowadzone reżimie sanitarnym w małych grupach w budynku Szkoły lub przez Internet.

Planowane terminy spotkań to:
- 24.11.2020, godz. 17.00,
- 17.12.2020, godz. 17.00,
- 19.01.2021, godz. 17.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza: https://forms.gle/T6WfqhU8bDBBJjew9

Naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej mogą rozpocząć dzieci w wieku 6 i 7 lat w 

  • klasie ogólna,
  • klasie z poszerzonym j. angielskim.

Rekrutacja krok po kroku do Szkoły Podstawowej Da Vinci

Uczniem szkoły może zostać każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Procedura rekrutacji:

  1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Aby zapisać dziecko, należy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i przesłać je e-mailem na adres: rekrutacja@davinciszkola.pl lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Golęcińskiej 9.

  1. SPOTKANIE Z DZIECKIEM

Spotkanie ma na celu ocenę gotowości szkolnej dziecka. Ocena trwa dwie godziny i przeprowadzana jest w grupie rówieśniczej. Spotkanie prowadzą pedagog i psycholog szkolny lub para pedagogów. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 100 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną spotkania zostaną zorganizowane po 1.02.2021 r.

  1. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikiem rozmowy podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

  1. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i podpisują Umowę o kształcenie. Warunkiem podpisania Umowy jest wpłacenie opłaty wpisowej do szkoły w wysokości 2 000 zł. 

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w szkole jest odpłatna i wynosi 13 900 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach (co miesiąc od września do czerwca) lub 14 900 zł w klasie z poszerzonym j. angielskim.
Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się w Szkołach Da Vinci, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii w procesie rekrutacyjnym.

Oferujemy zniżki przy zapisaniu drugiego i kolejnych dzieci do szkoły:

  • drugiego – 25% zniżki we wpisowym i 5% zniżki w czesnym,
  • trzeciego i kolejnego – 25% zniżki we wpisowym i 10% zniżki w czesnym.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu tel. 61 844 55 41 lub e-mailem: rekrutacja@davinciszkola.pl

Pobierz podanie do Szkoły Podstawowej Da Vinci

Application Form For Year 1 at Da Vinci Elementary School