Zapisy do Szkoły Podstawowej Da Vinci na obecnie trwający rok szkolny 2023/2024 odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą rekrutacyjną tylko na wolne miejsca. Przed rozpoczęciem procedury rekrutacyjnej prosimy o kontakt z sekretariatem nr tel. 61 844 55 41 rekrutacja@davinciszkola.pl.

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Da Vinci na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 została zakończona.

Zapisy do Szkoły Podstawowej Da Vinci odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą rekrutacyjną.

Naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej mogą rozpocząć dzieci w wieku 6 i 7 lat w: 

 • klasie ogólna (podstawowym językiem nauczania jest j. polski),
 • klasie z poszerzonym j. angielskim (podstawowym językiem nauczania jest j. polski, dodatkowo dzieci mają zwiększoną liczbę godzin zajęć z j. angielskiego),
 • klasie angielskiej (podstawowym językiem nauczania jest j. angielski - realizowana jest polska podstawa programowa).

REKRUTACJA  KROK PO KOROKU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ DA VINCI

Uczniem szkoły może zostać każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.

Procedura rekrutacji:

 1. PODANIE O PRZYJĘCIE

Aby zapisać dziecko, należy wypełnić podanie o przyjęcie do szkoły i przesłać je e-mailem na adres: rekrutacja@davinciszkola.pl lub złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Golęcińskiej 9.

 1. SPOTKANIE Z DZIECKIEM

Spotkanie ma na celu ocenę gotowości szkolnej dziecka. Ocena trwa dwie godziny i przeprowadzana jest w grupie rówieśniczej. Spotkanie prowadzą pedagog i psycholog szkolny lub para pedagogów. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 100 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka. 

Terminy spotkań: 2.12.2023 r., 2.03.2024 r. (spotkanie przesunięte na 13.01.2024 r.), 20.04.2024 r., godz. 9.00-11.00 (spotkanie odwołane). Dodatkowy termin: 9.03.2024 r. godz. 9.00-11.00.

 1. DECYZJA DYREKTORA

Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z wynikiem rozmowy podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły. Szkoła nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.

 1. PODPISANIE UMOWY

Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora szkoły i podpisują Umowę o kształcenie. Warunkiem podpisania Umowy jest wpłacenie opłaty wpisowej do szkoły w wysokości 2 000 zł. 

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w szkole jest odpłatna.

Czesne płatne w 10 miesięcznych ratach (co miesiąc od września do czerwca).

Czesne w roku szkolnym 2024/2025 wynosi:
19 950 zł w klasie ogólnej,
21 100 zł w klasie z poszerzonym j. angielskim,
23 650 zł w klasie angielskiej.

Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się w Szkołach Da Vinci, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii w procesie rekrutacyjnym.

Oferujemy zniżki przy zapisaniu drugiego i kolejnych dzieci do szkoły:

 • drugiego – 25% zniżki we wpisowym i 5% zniżki w czesnym,
 • trzeciego i kolejnego – 25% zniżki we wpisowym i 10% zniżki w czesnym.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu tel. 61 844 55 41 lub e-mailem: rekrutacja@davinciszkola.pl

Pobierz podanie do Szkoły Podstawowej Da Vinci

 

DA VINCI SCHOOL ADMISSIONS FOR 2023/2024 

 

 1. PRE-SCHOOL (ages 5-6)
 2. ELEMENTARY SCHOOL YEAR 1 (ages 6-7)
 • regular group (the medium of instruction is Polish),
 • group with additional English (the medium of instruction is Polish, students have additional English lessons),
 • English group (the medium of instruction is English following the Polish curriculum). 

APPLICATION PROCEDURE FOR DA VINCI PRE-SCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL

Every candidate that will successfully undergo the selection process can become a student at Da Vinci School.

 

RECRUITMENT PROCESS

 1. APPLICATION FORM

Complete the Application Form and email it to rekrutacja@davinciszkola.pl or hand it in person to our Main Office at 9 Golęcińska Street. Additionally, parents are required to present a kindergarten recommendation letter for their child (no latter than the assessment day).

 1. ASSESSMENT

Its aim is to access the child’s school readiness. It lasts approximately 2 hours and is conducted in a group of other children of the same age. Parents are also present during this session. This meeting is lead by our school psychologist and school counsellor and must be paid for in advance. The cost is 100 zł. The account number is 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 (please write your child’s full name in transfer title). When filling in the application form please choose one of the five assessment dates.

 1. DECISION

The Principal will be the final authority on all matters of admission in consultation with professional staff. The school does not substantiate recruitment decisions.

 1. ENROLMENT

The school will inform parents about the decision made. Paying enrolment fee of 2000 zł by parents is a prerequisite for signing the contract.

TUITION FEES

Paid monthly, from September to June.

 1. Regular group - 18 100 zł for a school year.
 2. Group with additional English lessons - 19 100 zł for a school year.
 3. English group – 21 500 zł for a school year.

 OTHER INFORMATION

The school gives priority to children with siblings studying at Da Vinci School, should the child/children meet the schools’ requirements.

Discounts offered:

 1. second child 25% off on registration fee and 5% off on yearly tuition fee
 2. third child (and more) 25% off on registration fee and 10% off on yearly tuition fee

If you have any further questions, please contact our Main Office:

Golęcińska Street no. 9
Tel. No. 61 844 55 41
e-mail: rekrutacja@davinciszkola.pl

Application Form For Year 1 at Da Vinci Elementary School