Rekrutacja do Przedszkola Da Vinci na rok szkolny 2024/2025

Zapisy do Przedszkola Da Vinci na rok 2024/2025 zostały zakończone. Kandydatów przyjmujemy tylko na listę rezerwową.

 

Zapisy do Przedszkola Da Vinci odbywają się zgodnie z poniżej opisaną procedurą rekrutacyjną.
Przedszkolakiem może zostać każdy kandydat, który pomyślnie przejdzie procedurę kwalifikacyjną.
W roku szkolnym 2024/2025 naukę w zerówce mogą rozpocząć dzieci w wieku 5 i 6 lat.

 Procedura rekrutacji:

 1. PODANIE O PRZYJĘCIE
  Aby zapisać dziecko, należy wypełnić podanie o przyjęcie do przedszkola i przesłać je e-mailem na adres: rekrutacja@davinciszkola.pl lub złożyć je osobiście w sekretariacie przedszkola przy ul. Golęcińskiej 9. Prosimy także o dostarczenie opinii z przedszkola (najpóźniej w dniu spotkania z dzieckiem).
 2. SPOTKANIE Z DZIECKIEM
  Spotkanie ma na celu ocenę gotowości szkolnej dziecka. Ocena trwa dwie godziny i przeprowadzana jest w grupie rówieśniczej. W części spotkania uczestniczą także rodzice. Spotkanie prowadzą pedagodzy i psycholog szkolny. Spotkanie jest płatne. Opłata wynosi 100 zł i należy ją uiścić przed terminem rozmowy na konto o numerze 79 1750 1019 0000 0000 1317 5195 w tytule wpisując imię i nazwisko dziecka. Terminy spotkań: 2.12.2023 r., 3.02.2024 r., 20.04.2024 r., godz. 9.00-11.00.
 3. DECYZJA DYREKTORA
  Dyrektor po zapoznaniu się z wynikiem rozmowy podejmuje decyzję o przyjęciu do przedszkola. Przedszkole nie uzasadnia decyzji rekrutacyjnych.
 4. PODPISANIE UMOWY
  Rodzice poinformowani są o decyzji dyrektora przedszkola i podpisują Umowę o kształcenie. Warunkiem podpisania Umowy jest wpłacenie opłaty wpisowej do przedszkola w wysokości 1 500 zł. 

Pobierz podanie do Przedszkola Da Vinci.

OPŁATY ZA NAUKĘ

Nauka w przedszkolu jest odpłatna.

Czesne w roku szkolnym 2024/25 wynosi 17 500 zł, płatne w 10 miesięcznych ratach (co miesiąc od września do czerwca). 

Przedszkole w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla rodzeństwa dzieci uczących się w Szkołach Da Vinci, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii w procesie rekrutacyjnym.

Oferujemy zniżki przy zapisaniu drugiego i kolejnych dzieci do szkoły:

 • drugiego – 25% zniżki we wpisowym i 5% zniżki w czesnym,
 • trzeciego i kolejnego – 25% zniżki we wpisowym i 10% zniżki w czesnym.

Wszelkich informacji udziela sekretariat przedszkola pod numerem telefonu tel. 61 844 55 41 lub e-mailem: rekrutacja@davinciszkola.pl