Zespół nauczycieli klas 1-3

Kreatywność, praca z pasją, dobra współpraca, dzielenie się swoimi doświadczeniami, systematyczne doskonalenie zawodowe, podążanie za nowoczesnymi trendami w pedagogice – to cechy, które najlepiej charakteryzują zespół nauczycieli nauczania początkowego w Szkole Da Vinci. Celem pracy tej grupy pedagogów jest stworzenie małym dzieciom w szkole przyjaznego środowiska oraz warunków do poznawania świata w sposób jak najbardziej dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, a więc poprzez działanie i odkrywanie, wielozmysłowo i z zaangażowaniem dziecka w to, co robi. Ten cel osiągamy poprzez aktywne metody pracy, ciekawe zajęcia zintegrowane i interesujące wycieczki oraz realizując projekty edukacyjne. Szczególna wartość projektów edukacyjnych polega na tym, że bazują one na działaniach praktycznych i inspirują dzieci do bardzo zróżnicowanej aktywności poznawczej. Sprzyjają również rozwijaniu tak ważnej umiejętności, jak współpraca w grupie. Uświadamiają dzieciom, że praca jednostki ma wpływ na sukces całego zespołu. Są też okazją do odkrywania przez dzieci swoich mocnych stron i bazują na pozytywnych wspólnych przeżyciach.

Zespół nauczycieli klas 4-8

Zespół nauczycieli uczących w klasach 4-8 łączy w sobie doświadczenie ze świeżym spojrzeniem na współczesną dydaktykę. Poprzez otwarcie na zmiany zachodzące w edukacji dostosowuje metody i formy nauczania do zmieniających się potrzeb uczniów. Tworzy szkołę przyjazną i otwartą, w której uczeń i nauczyciel są dla siebie partnerami w edukacyjnym dialogu. Nauczyciele dokładają starań aby rozpoznać zdolności uczniów i stworzyć im optymalne warunki do rozwoju, uświadamiają znaczenia pasji dla rozwijania własnego potencjału intelektualnego, umacniają poczucie własnej wartości, umiejętność pracy w zespole i bycia pożytecznym dla innych. Dbamy o to, aby nauka w starszych klasach szkoły podstawowej łączyła poszerzanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów z budzeniem zainteresowania otaczającym światem.
Nasz zespół kładzie nacisk na naukę przez doświadczenie, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, a także na aktywne korzystanie z nowych mediów podczas lekcji. Zacieśniona współpraca nauczycieli pokrewnych dyscyplin pozwala poszukiwać i wykorzystywać zależności istniejących między poszczególnymi przedmiotami.


Nauczyciele

Nauczycielka plastyki
Nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie
Nauczyciel języka hiszpańskiego. Pochodzi z Hiszpanii, z Salamanki, i ukończył Pedagogika i Filologię Hiszpańską. Uczy dzieci i młodzież, gdyż, to
Nauczyciel języka angielskiego. W swojej praktyce zawodowej uczył w wielu miejscach osoby na różnych poziomach zaawansowania wliczając prowadzenie kursów językowych
Nauczyciel historii. Jak bym siebie opisał? – Człowiek, przede wszystkim. Z wykształcenia jestem historykiem, czyli stuprocentowym humanistą. Od 15 lat
Logopeda
Nauczyciel fizyki. Pracował w przemyśle na różnych szczeblach: kierownik zakładu, manager, posiadał własną firmę. W międzyczasie ukończył Politechnikę Poznańską. Zawsze
Nauczycielka wychowania fizycznego
Nauczycielka nauczania początkowego
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Razem z dziećmi rozwija się, poznaje i współtworzy szkolny świat. Wspiera, podąża za uczniami, pokazuje możliwości. Udowadnia,


Zespół psychologów

Psycholog
Psycholog


Dyrekcja Szkoły Da Vinci

Jak bym siebie opisał? – Człowiek, przede wszystkim. Z wykształcenia jestem historykiem, czyli stuprocentowym humanistą. Od 15 lat spotykam się
Więcej
Dyrektor Operacyjna Szkół Da Vinci Od początku swojej kariery zawodowej związana jest ze szkolnictwem niepublicznym. W latach 2009-2018 pełniła funkcję
Więcej


Zespół administracyjny

Sekretarz
Koordynatorka zajęć popołudniowych
Kierownik administracji
Złota rączka
Barbara Sowińska-Adamczyk podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej Da Vinci. Autorka legend  oraz monografii "Miasteczko dziecięce" przyjechała do nas aż