Zespół nauczycieli klas 1-3

Kreatywność, praca z pasją, dobra współpraca, dzielenie się swoimi doświadczeniami, systematyczne doskonalenie zawodowe, podążanie za nowoczesnymi trendami w pedagogice – to cechy, które najlepiej charakteryzują zespół nauczycieli nauczania początkowego w Szkole Da Vinci. Celem pracy tej grupy pedagogów jest stworzenie małym dzieciom w szkole przyjaznego środowiska oraz warunków do poznawania świata w sposób jak najbardziej dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, a więc poprzez działanie i odkrywanie, wielozmysłowo i z zaangażowaniem dziecka w to, co robi. Ten cel osiągamy poprzez aktywne metody pracy, ciekawe zajęcia zintegrowane i interesujące wycieczki oraz realizując projekty edukacyjne. Szczególna wartość projektów edukacyjnych polega na tym, że bazują one na działaniach praktycznych i inspirują dzieci do bardzo zróżnicowanej aktywności poznawczej. Sprzyjają również rozwijaniu tak ważnej umiejętności, jak współpraca w grupie. Uświadamiają dzieciom, że praca jednostki ma wpływ na sukces całego zespołu. Są też okazją do odkrywania przez dzieci swoich mocnych stron i bazują na pozytywnych wspólnych przeżyciach.

Zespół nauczycieli klas 4-8

Zespół nauczycieli uczących w klasach 4-8 łączy w sobie doświadczenie ze świeżym spojrzeniem na współczesną dydaktykę. Poprzez otwarcie na zmiany zachodzące w edukacji dostosowuje metody i formy nauczania do zmieniających się potrzeb uczniów. Tworzy szkołę przyjazną i otwartą, w której uczeń i nauczyciel są dla siebie partnerami w edukacyjnym dialogu. Nauczyciele dokładają starań aby rozpoznać zdolności uczniów i stworzyć im optymalne warunki do rozwoju, uświadamiają znaczenia pasji dla rozwijania własnego potencjału intelektualnego, umacniają poczucie własnej wartości, umiejętność pracy w zespole i bycia pożytecznym dla innych. Dbamy o to, aby nauka w starszych klasach szkoły podstawowej łączyła poszerzanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów z budzeniem zainteresowania otaczającym światem.
Nasz zespół kładzie nacisk na naukę przez doświadczenie, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, a także na aktywne korzystanie z nowych mediów podczas lekcji. Zacieśniona współpraca nauczycieli pokrewnych dyscyplin pozwala poszukiwać i wykorzystywać zależności istniejących między poszczególnymi przedmiotami.


Nauczyciele

Nauczycielka języka polskiego
Polonistka, historyczka i lektorka języka polskiego jako obcego. W swojej pracy szczególnie lubi edukację teatralną i zajęcia związane z doświadczaniem
Nauczycielka historii i języka polskiego, trener i największy fan międzynarodowego programu Odysei Umysłu, pomysłodawczyni „Nocy Twórczego Poznania”, koordynator miedzynarodowego projektu
Nauczycielka matematyki
Nauczycielka matematyki
Nauczycielka informatyki
Nauczycielka języka hiszpańskiego
Nauczyciel języka hiszpańskiego
Nauczycielka języka angielskiego
Nauczycielka języka angielskiego


Zespół psychologów

Psycholog
Psycholog


Dyrekcja Szkoły Da Vinci

Jak bym siebie opisał? – Człowiek, przede wszystkim. Z wykształcenia jestem historykiem, czyli stuprocentowym humanistą. Od 15 lat spotykam się
Więcej
Dyrektor Operacyjna Szkół Da Vinci Od początku swojej kariery zawodowej związana jest ze szkolnictwem niepublicznym. W latach 2009-2018 pełniła funkcję
Więcej


Zespół administracyjny

Koordynatorka zajęć popołudniowych
Administrator systemu Librus
Kierownik administracji
Sekretarz
Sekretarz